CALITATE SI MEDIU


S.C. ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. este in curs sa primeasca certificarea privind implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii si mediului in conformitate cu standardele ISO 9001/2001 si ISO 14001/2005. 

S.C. ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. considera calitatea si mediul ca factori de succes pentru dezvoltarea actuala si de perspectiva a societatii. Astfel, intreg personalul S.C. ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. este angajat in satisfacerea cu promptitudine a cerintelor clientilor, in care politica si obiectivele managementului calitatii si mediului reprezinta coordonate majore ale intregii activitati. 

Obiectivele generale ale politicii privind calitatea si protectia mediului, stabilite de conducerea S.C. ICPE Electrocond Technologies S.A. in concordanta cu strategia de dezvoltare a societatii sunt urmatoarele: 

> Elaborarea, implementarea si certificarea sistemului de management integrat al calitatii si mediului, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001:1997; 

> Identificarea cerintelor clientilor si satisfacerea acestora cu promtitudine in vederea inlaturarii concurentei; 

> Monitorizarea satisfactiei clientilor si a altor parti interesate, in scopul imbunatatirii serviciilor si produselor oferite; 

> Orientarea spre proiecte de cercetare mari in parteneriate interne si internationale, preluand ulterior in fabricatie componente din acestea; 

> Extinderea serviciului de furnizare a energiei electrice catre clienti potentiali prin achizitia de energie electrica la preturi competitive si respectand cerintelor legale si de reglementare a pietei de energie electrica; 

> Cresterea competitivitatii serviciilor si produselor oferite concomitent cu cresterea productivitatii:
   a)  rata medie de crestere a cifrei de afaceri 10%
   b)  rata medie de crestere a profitului 10% 

> Eficientizarea cresterii veniturilor prin diminuarea cheltuielilor:
   a)  datorate non-calitatii
   b)  datorate produselor si serviilor neconforme 

> Imbunatatirea continua a performantei noastre in domeniul calitatii si mediului  respectand un mod de lucru sistematizat si implicandu-ne in constientizarea si motivarea intregului personal la toate nivelurile in vederea incurajarii implicarii active; 

> Reducerea cantitatii de deseuri la nivelul organizatiei, depozitarea controlata si valorificarea eficienta si ecologica  a deseurilor reciclabile; 

> Educatia si instruirea permanenta a angajatilor firmei in vederea cresterii competentei profesionale a acestora. 


> Politica in domeniul calitatii si mediului se adreseaza tuturor angajatilor S.C. ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. indiferent de locul de munca sau de nivelul de pregatire al acestora. Acestia au obligatia de a indeplini cerintele stabilite in proceduri, instructiuni de lucru si alte documente aplicabile propriului domeniu de activitate.
 
 

2007 ICPE Electrocond Technologies S.A

  Home    Despre noi    Produse & Servicii    Furnizare energie    Legislatie & Media
FAQ    Contact    ●  Harta site

S.C. ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A.