LEGISLATIE


 

Legea energiei electrice nr. 485/2012

   
HG 644/29.07.2005 privind majorarea gradului de deschidere a pietei de energie electrica
   
Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele de interes public (HG 867/17.02.2003)
   

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori (HG 1007/2004)
   
Directiva 2003/54/EC a Parlamentului  European si a Consiliului din 26.06.2003 privind reguli comune pentru piata interna de electricitatate
   
Ord.01 - Standard de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice
   
Ordinul ANRE nr. 177/2015 - aprobarea Procedurii privind acordarea despagubirilor clien?ilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de re?ea
   
Codul comercial al pietei angro de energie electrica, Ord. ANRE nr.25/22.10.2004 privind aprobarea Codului comercial al pietei angro de energie electrica
   
Codul de masurare a energiei electrice (Ord. ANRE nr.17/2002)
   

Procedura de schimbare a furnizorului, Ord. ANRE nr.21/2005 privind aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, Etapele procesului de schimbare a furnizorului

   

Ord. ANRE nr.53/21.12.2005 privind modificarea şi completarea  Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21 din 1 iunie 2005 de aprobare a Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică

   
Ord. ANRE nr. 40/18.12.2006 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii de distributie
   

Ord. ANRE nr. 07/21.03.12.2007 privind modificarea Ord. ANRE nr. 49/2005 pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrica si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice si Ord. ANRE nr. 07/21.03.12.2007 privind modificarea Ord. ANRE nr. 43/2006 pentru aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi
 

Ord. nr. 59/2013 - Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele de interes public (HG 867/17.02.2003)
 

Ord. nr. 95/2013 - Aprobare tarife si contributii banesti percepute de ANRE
 

Ord. nr. 88/2013 - Aprobare tarif reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica
 

Ord. nr. 96/2013 - Aprobare tarif mediu serviciul de transport, sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru energia electrica reactiva, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice
 

Ord. 98/2013 - Aprobare tarife specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia reactiva pentru operatorul de distributie (FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord)
 

Ord. 99/2013 - Aprobare tarife specifice pentru serviciul de distributie a energiei electice si a preturilor pentru energia reactiva pentru operatorul de distributie (CEZ Distributie)
 

Ord. 100/2013 - Aprobare tarife specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia reactiva pentru operatorul de distributie (ENEL Distributie Muntenia)
 

Ord. 101/2013 - Aprobare tarfife specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia reactiva pentru operatorul de distributie (ENEL Distributie BANAT)
 

Ord. 102/2013 - Aprobare tarife specifice pentru serviciul de distibutie a energiei electrice si a preturilor pentru energia reactiva pentru operatorul de distributie (ENEL Distributie Dobrogea)
 

Ord. 103/2013 - Aprobare tarife specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia reactiva pentru operatorul de distributie (EON Moldova Distributie)
 

Ord. 104/2013 - Aprobare tarife specifice pentru serviciul de distributie a energiei electice si a preturilor pentru energia reactiva pentru operatorul de distributie (FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord)
 

Ord. 105/2013 - Aprobare tarife specifice pentru serviciul de distributie a energiei electice si a preturilor pentru energia reactiva pentru operatorul de distributie (FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud)
 

Ord. 116/2013 – Aprobare regulament privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energie electrica produsa in astfel de unitati.
 

Ord.119/2013 – Aprobare contributie pentru cogenerare de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia.
 

©2007 ICPE Electrocond Technologies S.A

  Home    Despre noi    Produse & Servicii    Furnizare energie    Legislatie & Media
FAQ    Contact    ●  Harta site

S.C. ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A.