S.C. ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. este lider naţional în domeniul condensatoarelor electrice de putere şi al instalaţiilor electrice destinate îmbunătăţirii factorului de putere şi gospodăririi raţionale a energiei electrice pentru care deţine exclusivitate în România, fiind totodată un competitor important pe piaţa de energie electrică din zonă geografică, în calitate de furnizor şi distribuitor. Începuturile activităţii societăţii coincid cu anul de înfiinţare al Institutului de Cercetări şi Proiectări Electrotehnice ICPE Bucureşti (anii '50), în cadrul căruia şi-a început activitatea Laboratorul de Cercetare Condensatoare, care avea să devină societate comercială pe acţiuni independentă în anul 1992, după reorganizarea şi divizarea institutului ICPE.
Compania ICPE

Fiind la începuturile activităţii o societate cu capital de stat şi apoi din anul 1997 societate cu capital privat autohton, societatea este într-o continuă dezvoltare, prin creşterea progresivă a activului şi a volumului de activitate, prin lărgirea gamei de produse şi servicii şi expansiunea pe noi pieţe.

Compania ICPE viziune

VIZIUNE

 1. Să ne situăm pe un loc fruntaş în topul firmelor din România care activează pe piaţa liberalizată de energie electrică prin promovarea unor preţuri competitive şi printr-o politică bazată pe calitatea şi profesionalismul serviciilor oferite.
 2. Interelektro (CAER)
 3. Să ne păstrăm poziţia de lider de piaţă în domeniul producţiei şi comercializării de condensatoare electrice de putere şi echipamente electrotehnice
 4. Să extindem activitatea de cercetare /producţie şi în domeniul  acoperirilor speciale de protecţie prin vopsire şi al protecţiei climatice prin achiziţionarea în 2007 a pachetului majoritar de acţiuni ale societăţii comerciale S.C. ICEPALV S.A. Bucureşti, care deţine licenţă Kandu pentru vopseluri speciale.
 5. Participarea la obiective majore privind construcţia de noi capacităţi de producţie (unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă) prin furnizarea de tehnologie şi materiale speciale de vopsire şi lăcuire a instalaţiilor tehnologice produse în cadrul Institutului ICEPALV S.A. al cărui acţionar majoritar suntem (S.C. ICEPALV S.A. deţine licenţa Kandu)
 6. Să devenim un partener de afaceri de elită apreciat deopotrivă de către clienţi/consumatori, furnizori şi producători.
Misiunea S.C. ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. este aceea de a satisface cele mai exigente cerinţe ale clentilor şi de a oferi  alternativa unei schimbări pe piaţa de furnizare şi producţie a energiei electrice, în contextul liberalizării acesteia şi a unui mediu dinamic, din ce în ce mai competitiv prin realizarea următoarelor obiective ţintă:

 •  Îmbunătăţirea performanţelor operaţionale şi a gradului de satisfacere a clienţilor;
 • Creşterea progresivă a volumului de activitate;
 • Investirea în noi tehnici şi echipamente;
 • Achiziţionarea de capacităţi de producţie energie electrică şi pătrunderea în rândul producătorilor de energie din surse regenerabile (SRE);
 • Lărgirea gamei de produse şi servicii;
 • Expansiunea pe piaţa UCTEE.
Compania ICPE misiune

MISIUNE

Compania ICPE valori

VALORI

Echipă dinamică, cu experienţă îndelungată şi instruită permanent pentru a răspunde cerinţelor pieţei

 • Orientarea către client
 • Competenţa de a face faţă oricărei provocări
 • Transparenţă şi flexibilitatea
 • Concentrare pe nevoile partenerilor noştri
 • Receptivitate la solicitările venite din partea partenerilor de afaceri